فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم
توسط : سیدحسنی

در فضیلت و آثار بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد

((توئی آن نقطه بالائی فا فوق ایدیهم               که در وقت تنزل تحت بسم الله را بائی))

 

از مولی متقیان علی (ع) منقول است که فرمودند:

 

کل قرآن در سوره حمد است و کل سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و کل بسم الله الرحمنالرحیمدربا بسم الله است و کل با در نقطه زیر ب است . که آن حضرت در ادامه فرمودند (( من نقطه زیر ب هستم )).

خواص بسم الله الرحمن الرحیم:

 هر کسی مداومت نماید به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم هیبات عظیمی از او در دلهای اهل عالم از علویات و سفیات پیدامیشود.و همواره مورد احترام همه مردم قرار می گیرد.

 

هر کاری با بسم الله الرحمن الرحیم شرو ع شود عاقبت آن کار واجب به ختم به خیر شدن است .

 

عدد بسم الله الرحمن الرحیم 78۶ می باشد.

 

خواص عدد بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات :

 

اگر حاجت شرعی دارید و بخواهید به اجابت سریع برسد بسم الله الرحمن الرحیم را786مرتبه به همراه 132 مرتبه صلوات بفرستید بعد حاجت را بخواهید

خب حالا که اینو مطالعه فرمودیت همیشه اینو بدونیت که در هر کاری بسم الله رو بگید تقدیم به بخش مذهبی یاعلی مدد

شنبه 15/2/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName