نيستان
توسط : یاكریم

        اي لطف تو دستگير هر رسوايي

                                 وي عفو تو پرده پوش هر خودرايي

        بخشاي بدان بنده،كه اندر همه عمر

                                 جز درگه   تو دگر ندارد   جايي

شنبه 15/2/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName