مرز موسیقی حرام و حلال
مرز موسیقی حرام و حلال عبارت از ایرانی بودن  سنتی بودن  قدیمی بودن  کلاسیک بودن  غربی بودن  یا شرقی بودن نیست مرز آن چیزی است که انسان را به بیکارگی ابتذال بی حالی و واخوردگی از واقعیات زندگی بکشاند و نیز انسان را از معنویت از خدا و از ذکر غافل کند و به شهوترانی تشویق کند.
شنبه 15/2/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName