بوي خوش
 

امام صادق (ع): 

 هر كه در هر روز بوي خوش بر خود بمالد

  تا شب عقلش با او باشد .

شنبه 15/2/1386 - 8:4
پسندیدم 0
UserName