نور چشم پيامبر (ص)
توسط : majdi

الا اي ميوه قلب پيمبر                                 فروغ ديده ساقي كوثر

تو گر آيي شود خوشحال و مسرور         دل غم ديده زهراي اطهر

پنج شنبه 13/2/1386 - 22:21
پسندیدم 0
UserName