قسمت خدا
توسط : z1e3i6n2

هر که به قسمت خدا راضی است از بی نیازترین مردم است

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName