دل تنهای من وجود گناه کار من فقط با یک چیز صاف میشود
توسط : سیدحسنی
  یامهدی یک کلام

از عمق نا پیدای مظلومیت ، صدایی آمدنت را وعده می داد

 

صدا را عدل خداوندی صلابت می بخشید و مهربانی ربانی گرما می داد

 

رایحه ات که مژده حضور تو را بر دوش می کشید مرهمی بر زخمهای

 

نوبه نومان بود و جبر جانهای شکسته مان

 

درد ها همه از آن جهت تاب آوردنی بود که تو آمدنی بودی

 

انتظار و بردباری ما را وسعتی است از هابیل تا کنون و تا بر خواستن

 

فریاد جبرییل در زمین و آسمان وآوردن مژده ظهور

 

امام زمان(عج

 

آری و در آن زمان هستی حیات خواهد یافت،عشق پر و بال خواهد گشود و در

رگهای خشکیده علم ، خون تازه خواهد دوید.پشت هیولای ظلم و جهل با

 

خاک،انس خواهد گرفت .شیطان خلع سلاح خواهد شد،انسان بر مرکب

 

رشد خواهد نشست و عروج را زمزمه خواهد کرد

.... )
چهارشنبه 12/2/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName