علم ايمان در كلام شهيد مطهري

تجربه هاي تاريخي نشان داده است كه جدايي علم وايمان خسارتهاي جبران ناپذيري به بار آورده است . ايمان را در پرتو علم بايد شناخت . ايمان در روشنايي علم از خرافات به دور مي ماند . با دور افتادن علم از ايمان ايمان به جمود و تعصب كور و با شدت به دور خود چرخيدن وراه به جايي نبردن تبديل ميشود آنجا كه علم و معرفت نيست ايمان مومنان نادان وسيله اي مي شود در دست منافقان زيرك كه نمونه آن را در خوارج صدر اسلام و در دوره هاي بعد به اشكال مختلف ديده ومي بينيم...

((برگرفته از كتاب ‌‌‌‌((انسان و ايمان))  شهيد استاد مطهري))

چهارشنبه 12/2/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName