معلم

ای الهی ای دل پاک تو خورشید کمال

ای فروغ رهروان خطه ی حسن و جمال

ای یگانه مظهر عشق و خداوند کرم

ای امیر سالکان اندر طریق ذوالجلال

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName