معلم
توسط : یاكریم

" 12 ارديبهشت "

سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري(ره) را

 گرامي داشته،همچنين

" روز معلم"

 

 دانش تبريك عرض مي نمايم.

 را به تمامي زحمت كشان عرصه علم و
چهارشنبه 12/2/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName