چرا خداوند چيزهايى آفريده كه براى انسان خطرناك است؟
توسط : پروازاخر
قرآن مى‏فرمايد: هرچه را كه خدا آفريده، نيكو آفريده است: «الّذى أحسنَ كلّ شى‏ءٍ خَلقه» حتى زهرمار در بدن مار نيكوست، ولى در بدن ما كشنده است. چنانكه آب دهان در دهان ما نيكوست، ولى اگر به سوى كسى پرتاب شود، جسارت بزرگى محسوب مى‏شود.
چهارشنبه 12/2/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName