غرور
توسط : moshke khotan

 

It's better to lose your pride to the one you love , than to lose one you love because of pride.

 

بهتر است غرورتان را به خاطر کسی که دوستش دارید از دست بدهید تا این که او را به خاطر غرورتان.

سه شنبه 11/2/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName