بهمن و علی سرباز بودن...
توسط : maryam_raha

بهمن و علی سرباز بودن. بهمن  تیر می خوره ميميره، علی ميره برای خانواده بهمن تلگراف بزنه که بهمن مرده. مسئول تلگراف‌خونه می‌گه: هر کلمه هزار تومان، برای تاريخ و امضا هم پول نمی‌گيريم. علی می‌گه بنويس: بهمن تير خرداد مرداد !

 

سه شنبه 11/2/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName