رمز موفقيت از زبان قرآن
توسط : یاكریم

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

آيا مسلماني كه به يقين ميداند كـه اين قرآن به حق از جانب خدا بـر تو نازل شده است ‌‌‌[ و از آن كـسب عـلـم و حـكـمت و سعادت مي كـند ] مقامش نزد حق با كافر نا بيناي جاهل يكسان است.؟

                                                       رعد آيه 19

سه شنبه 11/2/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName