پیامبراکرم(ص):
دنیا ساعت و لحظه ای بیش نیست آن را در راه عبادت خدا به کار گیرید.
سه شنبه 11/2/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName