سخن بزرگان
توسط : یاكریم
 

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ تعیین کنید .           

                                             میکل آنژ

سه شنبه 11/2/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName