خداوند آتش را آفريد تا ارزش ...
توسط : padeshahedel
خداوند آتش را آفريد تا ارزش آب را بدانيم وخاک زاييده شد تا ارزش هوا را بدانيم و بعد مرگ آمد تا ارزش زندگي را بشناسيم
دوشنبه 10/2/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName