انگشتر فيروزه

امام صادق(ع): 

 هر كه

 انگشتر فيروزه

 در دست كند  دستش فقير نشود.

يکشنبه 9/2/1386 - 8:11
پسندیدم 0
UserName