دوست
توسط : mahmoodrezaeian

اگر مومن به برادر خود حشمت فروشد ،خود را از او جدا كرده .

نهج البلاغه

شنبه 8/2/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName