آهای مشکل من یک خدای بزرگ دارم
توسط : بر ز خ

سلام

وقتي برايت مشکلي پيش آمد هرگز نگو:آه خدايا...من يک مشکل بزرگ دارم .هميشه بگو :آهاي مشکل ...من يک خداي بزرگ دارم

جمعه 7/2/1386 - 1:29
پسندیدم 0
UserName