منطق امت سلحشور ايران اسلامي
توسط : haji bina

 

بسمه تعالي

منطق امت سلحشور ايران اسلامي

قم-شفيعي مازندراني

*برپايي حكومت حق.خونبهاي ما:

*دربزمگاه ما سخن ازخلق پروريست

در رزمگاه ما سخن از مردي و وفاست

در شامگاه ما سخن از مكتب و هدف

در صبحگاه ما سخن از راز با خداست

در ديدگاه ما.سخن از مال وجاه نيست

در خوابگاه ما .سخن از جنگ با هواست

***

*ما امتحان خويش.به تاريخ داده ايم

ديوان انقلاب خدايي.گواه ماست

ما"هفت شاخ ديو"شكستيم در جهان

"هفت آسمان"گواه دل ورسم وراه ماست

ما دل به لانه اي.به فضايي نبسته ايم

آغوش خاك و آب وسما عرضه گاه ماست

***

*پيكار.كارماو"حقيقت"شعارماست

در راه بسط عدل.چو سرمست باده ايم

ما را زجنگ و حيله و نيرنگ.باك نيست

صدها ورق .ز دفتر ايام خوانده ايم

خط و طريق وراه زياد است پيش پاي

ما سر برآستان "ولايت" نهاده ايم

***

*شيرافكن است پهنه عشق ولاي ما

هر شاهدي .به عرصهء ما.مرد راه نيست

راه خداي را زچراغ خداي.بوي

كين راه.را چراغ دگر مهر و ماه نيست

جز مكتب شهادت آن راد مرد حق

ما را دليل راه و اميد و پناه.نيست

***

*مستضعفان.اميد.ببستند بر سپاه

مستكبران.ذليل ز فرياد هاي ما

با خون خويش.نامهءباطل.دريده ايم

پيروز باد.خط حق كزبلاي ما

صد جان ما فداي تو اي"مهدي"جهان

برپايي حكومت حق. خونبهاي ما

                                                                                 .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

شنبه 25/1/1386 - 5:29
پسندیدم 0
UserName