جووووووک
توسط : hamed389

يه روز ي برره ای عينك دودي ميزنه يه دفه پسرشو ميبينه يه دونه محكم ميزنه تو گوشش ميگه اين موقه شب اينجا چكار ميكني؟  پسره ميگه بابا الان كه روزه  !عينكشو
!بر ميداره ايندفه محكمتر ميزنه توي گوش پسرش ميگه پس از ديشب تا حالا كجا بودي

جمعه 24/1/1386 - 20:51
پسندیدم 0
UserName