مناجات
توسط : pazirah
خدایا چه گم کرد انکه تو را یافت و چه یافت انکه تو را گم کرد
پنج شنبه 23/1/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName