غنيمت بدان !
رسول خدا صلوات الله و سلامه عليه در بخشي از وصيت خود به ابوذر غفاري فرمودند: " اي ابوذر! پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بدان:                                                                   جواني ات را قبل از پيري، سلامتي ات را قبل از بيماري ، دارائي ات را قبل از فقر، آسايشت را قبل از گرفتاري و زندگي ات را قبل از مرگ" .
چهارشنبه 22/1/1386 - 19:23
پسندیدم 0
UserName