سلام بر تو، اى حسين
توسط : alendelon

«حسين! اى پرچم خونين حق بر دوش،

حسين! اى انقلابى مرد

حسين! اى رايت آزادگى در دست،

در آن صحراى سرخ و روز آتشگون

قيام قامتت در خون نشست، اما

پيام نهضتت برخاست

از آن طوفان «طف» در روز عاشورا،

به دشت «نينوا» ناى حقيقت از «نوا» افتاد

ولى ...

مرغ شباهنگ حقيقت، از نواى ناله "حق، حق" نمى‏افتد.»

چهارشنبه 22/1/1386 - 4:2
پسندیدم 0
UserName