کاش با تو پیش از این بودم رفیق...
توسط : maryam_raha

 

ای خدا پر جرم و تقصیر آمدم

برگناهان   گشته زنجیر آمدم

کاش با تو پیش از این بودم رفیق

ای خدا دیر آمدم  دیر آمدم

مهدی ات خانه خرابم کرده است

غافل از روز حسابم کرده است

ای خدای من  به فریادم برس

بین که شیدا انتخابم کرده است

من تو را با رحمتت بشناختم

خویش را در دامنت انداختم

هر چه سرمایه به من دادی خدا

در جوانی جملگی را باختم!!!

من گدایت ای کریم آقای من

من فقیرم این علامت های من

دست خالی ،روی زرد و اشک چشم...

دوشنبه 20/1/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName