حضرت محمد(ص)وزنبور
توسط : javad nadi

یک روز که پیغمبر     درگرمی تابستان

همراه علی می رفت     درسایه نخلستان

دیدند که زنبوری         از لانه خود پرزد

خودرا به پیامبر زد      برخاک کف پایش

 صد بوسه دیگر زد    پیغمبر از او پرسید

آهسته بگو جانم          طعم عسلت از چیست

هرچند که می دانم       زنبور جوابش گفت

هر صبح که برخیزم     من نام تورا درپشت

چون گل به بغل دارم     هر صبح که برخیزم

درسینه عسل دارم         از قندوشکر بهتر،خوشتر زنبات است این

طعم عسل ازمن نیست    طعم صلوات است این

                  کلید حل مشکلات (صلوات)

دوشنبه 20/1/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName