اسلام و دوست داشتن
توسط : paiesan
 

از دیدگاه اسلام این ارتباطها و دوست داشتن ها و اظهار علاقه ها ، وقتی ارزش پیدا می کند که رنگ الهی و معنوی داشته باشد ، و الا بسیاری از این ارتباطها ممکن است در حیوانات هم وجود داشته باشد. بنابراین امتیاز انسان در این است که ارتباطات و ارادتها و عشق ورزیدن ها ، ملاک برتری از محبت غریزی داشته باشد و آن انگیزه ای است که با مبدا هستی و هستی مطلق در انسانها در ارتباط باشد ورنگ کمال مطلق داشته باشد.

دوشنبه 20/1/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName