«زنديق» نام شخصي
توسط : پروازاخر

زنديق
«زنديق» نام شخصي است که قبل از قيام حضرت العصر (عج) از شهر قزوين خروج مي کند. مردم مشرک و مؤمن در اطاعت از او سرعت مي گيرند و او کوهها را پر از خوف مي کند. («بحارالانوار»، ج 52، ص 212)
شايد مراد از «زنديق» در اين حديث همان معني لغوي «کافر» باشد.

يکشنبه 19/1/1386 - 17:33
پسندیدم 0
UserName