خداوند جل جلاله
توسط : hataf

            تجليگه خودكردخداديده مارا

           دراين ديده درآييد وببينيد خدارا

         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

       خدادردل سودازدگان است بجوييد،بجوييد

         مجوييد زمين راو مپوييدسماءرا

           مجوييدزمين راومپوييدسماءرا

        با آرزوي توفيق عبوديت

       keramat110@gmail.com

         

يکشنبه 19/1/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName