علم نافع ...
توسط : پروازاخر

پیامبر رحمت - که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد! - فرمودند:

"هر که در جستجوی بابی از علم برآید تا با آن خودش یا آیندگانش را اصلاح نماید٬

خداوند به تعداد ریگهای بیابان ( ریگستان ) برایش پاداش نویسد

يکشنبه 19/1/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName