هشدار !هشدار!

دوستان عزيز اخيراً ديده شده كه بعضي از سايتها و وبلاگها عنوان مي كنند كه با ترفندي پسوورد آي دي هاي ياهو را بدست مي آورند طرز كار مثلا تر فند!!! اينها به اين تر تيب است كه يك آي دي ايميل معرفي مي كنند كه مال خود سايت ياهو ولي در حقيقت اين آيدي مال خود صاحب سايت يا وبلاگ است اينها به شما مي گويند كه كدي را كه من در آوردي است  و آيدي را كه مي خواهيد هك كنيد را در مايلي همراه با پسورد آيدي خود شما به آيدي فوق  ارسال كنيد تا بعد از 24 ساعت پسورد آيدي فردي را كه در داخل نامه اسمش را برده ايد براي شما فرستاده شود .در حقيقت شما با دست خودتان پسورد خودتان را به آنها مي فرستيد و آيدي خود را از دست خواهيد داد!!!

يکشنبه 19/1/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName