بانيان مسجد و دورى از بلا


قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

ان الله تعالى ، اذا انزل عاهة من السماء على اهل الارض صرفت من عمارالمساجد


خداوند وقتى مرضى را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانيان مساجد دور بگرداند.

 (نهج الفصاحه ، حديث 682).


شنبه 18/1/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName