کی دوست داره یک جا بره که ...
توسط : Ebrahim000

بیا من وتو یک جا بریم که دست هیچ کس به ما نرسه بیریم

                                                                        (قربانت عزرایل)

شنبه 18/1/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName