هرگز به كسي نگاه نكن...
توسط : nayebi

هرگز به كسي نگاه نكن وقتي قصد دروغ گفتن داري.. هرگز به كسي محبت نكن وقتي قصد شكستن قلبش را داري.. هرگز قلبي را قفل نكن وقتي كليدش را نداري.

 

 

شنبه 18/1/1386 - 0:23
پسندیدم 0
UserName