جملات نغز
توسط : mersedeh
رابطه اي كه از دو نفر يك نفر بسازد،هر يك از آنها نيم انساني خواهد بود.
جمعه 17/1/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName