جملات نغز
توسط : mersedeh

مهر در واژه ها اعتماد می افريند؛
مهر در خيال ژرفا می افريند؛
مهر در احساس عشق می افريند

جمعه 17/1/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName