جملات نغز
توسط : mersedeh
خوب است انسان مهم باشد ولي مهم اين است که انسان خوب باشد.

جمعه 17/1/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName