وضو
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
رسول اکرم(ص)
خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده است
 و آتش با آب خاموش مي شود ،
پس هر گاه يکي از شما به خشم آمد ، وضو بگيرد.
پنج شنبه 16/1/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName