مي دوني چه قدر دوستت دارم...
توسط : goolrooz2

ميدوني چقدر دوستت دارم؟ به تعداد تاراي موي سرت ضرب در تعداد نفسهايي که تااخره عمرت ميکشي به علاوه تعداد هرچي ستاره تو آسمونه...

پنج شنبه 16/1/1386 - 18:50
پسندیدم 0
UserName