تخلف بن‌همام و غرامت 70 ميليون دلاري AFC به استقلال
توسط : AMOK


 

عليپور وکیل استقلال درباره نپذيرفتن راي دادگاه بين‌المللي ورزش از سوي كنفدراسيون آسيا مبني بر بازگشت استقلال به ليگ قهرمانان آسيا، اظهار داشت

: راي صادره از سوي دادگاه CAS بدوي است و AFC در مهلتي 20 روزه مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند. در صورت اعتراض از سوي كنفدراسيون، دادگاه دوباره تشكيل جلسه مي‌دهد و در غير اينصورت، اين راي قطعي مي شود. طبق اين راي، AFC موظف است علاوه بر تجديد دو بازي گذشته استقلال، بازي سوم اين تيم مقابل كويت را برگزار كند.
وي اضافه كرد: زماني كه اين راي از سوي CAS صادر شد، بن‌همام نامه ملتماسانه‌اي نوشت؛ اما در درخواست‌هاي مكرري به دادگاه بين‌المللي ورزش، از آنها خواسته بودند به خاطر آبروي كنفدراسيون اين راي را از لازم‌الاجرا بودن به تعويق درآورند. اكنون قضات دادگاه CAS جوابي به اين درخواست AFC نداده‌اند
.
اين نماينده حقوقي توضيح داد: در اين هفته در ارتباط با درخواست كنفدراسيون تصميم‌گيري مي شود كه در هر حالت همه چيز به نفع استقلال است. راي اصلي كه همان بازگرداندن تيم به ليگ قهرمانان است را گرفتيم؛ حتي اگر دادگاه با نظر AFC موافقت كند، كنفدراسيون بايد مبلغ تقريبي 60 تا 70 ميليون دلار غرامت دهد
.
وي افزود: كنفدراسيون آسيا ملزم به قبول راي است و هر چه بيشتر اجتناب كند، بيشتر در گرفتاري فرو مي‌‌رود
.
عليپور معتقد است در بخش حذف استقلال از ليگ قهرمانان نه باشگاه‌ و نه فدراسيون فوتبال مقصر هستند؛ بلكه ناكارآمدي AFC موجبات حذف تيم شده است. وي گفت: نه به عنوان نماينده حقوقي باشگاه‌، بلكه به عنوان نماينده اميدوار رضايي سراغ اين پرونده رفتم تا بدون هيچگونه حب و بغض، به اين موضوع رسيدگي كنم. قاطعانه مي‌گويم در اين جريان باشگاه و فدراسيون در مقابل تخلفات وحشتناك و عديده كنفدراسيون دچار تخلفي نشده است
.
وي اظهار داشت: تخلف شخص بن‌همان باعث اين اتفاق شد. او به دروغ از تشكيل كميته اجرايي سخن گفت كه هر سال چهار بار با حضور 19 عضو برگزار مي شود. بن‌همام بدون در نظر گرفتن قوانين راي به حذف استقلال داد
.
عليپور خاطر نشان كرد: دادگاه CAS بدون توجه به فردي، اين راي را صادر كرد. آنها به استناد 50 بند قانوني راي به حضور استقلال در ليگ قهرمانان داده‌اند
.
پنج شنبه 16/1/1386 - 0:53
پسندیدم 0
UserName