لطفا کمی مکث کنید ...
توسط : 01_uniqe
 

گذر لحظات شیرین زندگی

به مراتب سخت تر از گذشت لحظات تلخ است .

این ها لحظاتی از زندگی اند که انسان آرزوی ابدیتشان را می کند .

Regards : Unique

چهارشنبه 15/1/1386 - 1:11
پسندیدم 0
UserName