توبه و طلب آمرزش

توبه و طلب آمرزش
اگر نگرانى در اثر معصيت و گناهى است كه مرتكب شده است ؛ روح و فكر شما زير تازيانه وجدان ، دچار شكنجه و عذاب مى شود؛ براى رهايى و نجات به دامن توبه پناه ببريد. و از خدا طلب آمرزش كنيد و بخواهيد كه ديگر پيرامون گناه نرويد تا آرامش روح خود را باز يابيد. اسلام بهترين راه را در اين زمينه پيشنهاد كرده است . اسلام مانند مسيحيت نمى گويد: فقط در روزهاى يكشنبه در كليسا و نزد كشيش زانو بزن و به گناهان خويش اعتراف كن تا پدر روحانى ! گناهانت را ببخشد. كشيش چه كاره است تا گناه را ببخشد؟ انسان بايد با خدا راز و نياز كند و از او طلب آمرزش كند. چه بسيار كسانى نمى توانند تمام عقده ها و اسرار، عوامل نگرانى و گناهان را پيش هر كسى اظهار نمايند؛ يا به هيچ وجه نمى خواهند كسى به اسرار درونشان پى برد، نه دوست و نه كشيش نه حتى پدر و مادر! آيين فطرى اسلام ، تسهيلاتى قائل شده و مى گويد: هر وقت و در هر حال حتى در نيمه شب ، در دل تاريكيها و محيط خالى و آرام ، با خداى خويش درد دل كن و از خداى مهربان ، قادر و آمرزنده ، طلب آمرزش كن ، و با او عهد كن كه حقوق مردم را بپردازى و ديگر به گناه آلوده نشوى آنگاه خدا ترا مى آمرزد و هر چه هم گناه تو سنگين باشد و آرامش دل و اطمينان خاطر وتسكين قلب را باز خواهى يافت بدون آنكه شخصيت خويش را نزد كسى خرد كنى و يا انسانى را از اعمال و اسرار نهان خويش باخبر سازى

سه شنبه 14/1/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName