برگزيده از كتاب در محضر لاهوتيان (زندگينامه حضرت آقا مجتهدي قدس سره)
توسط : amir5896
 

به نام حضرت دوست

%  عرض ارادت به ساحت مقدس حضرات معصومين (ع) داراي بركات بي شماري است و نبايد از انجام اين غافل ماند، چرا كه اين گونه ارادت ها بي پاسخ نمي ماند و در زندگي انسان نقش سرنوشت سازي را ايفا مي كند.

%  يكي از وظايف پدر و مادر صدقه دادن به نيت سلامتي فرزند است ونبايد از انجام اين امر مهم غفلت كرد.

%  نتيجه اي كه از دينداري و خداباوري عايد انسان مي شود بيداري است و دين جامعه را از افكاري كه اذهان را تهديد مي كند، مصون مي دارد. هيچ مسلك مثل اسلام به مساله ( تفكر ) اهميت نداده است و ارزش تفكر را از هفتاد سال عبادت بدون تفكر بالاتر مي داند.

%  انسان اگر به انجام عمل خيري موفق شود بايد آن را به دست فراموشي بسپارد و خود را در قبال آن طلبكار خداوند نداند و آن را در حد انجام وظيفه براي خود قلمداد كند و لاغير.

%  آن چيزي كه ارزش احسان را بالا مي برد، قصد قربت و نيت خالص است نه ميزان احسان.

%   احساني كه با منت همراه باشد، اجر عمل را ضايع مي كند.

%   برقراري ارتباط قلبي با انبياي عظيم الهي و اولياي خدا و توسل جستن به آنان آثار شگرفي دارد . چرا كه اين بزرگواران در بارگاه قرب الهي از منزلتي شايسته برخوردارند و دعاي آنان در حق بندگان خدا مستجاب مي شود.

%  كساني كه در اثر تحمل رياضت هاي شرعي و سحر خيزي ها و شب زنده داري ها باطن خود را از كدورت هاي عالم ماده مصفا مي سازند، سخنان حكمت آميزي بر زبان شان جاري مي شود و همانند يك حكيم متاله و الهي سخن مي گويند بي آنكه حجاب ظلماني علوم رسمي ، آنان را از حال خود باز دارد.

%  سالكان الي الله بايد علاوه بر طهارت ظاهري به طهارت باطني نيز آراسته باشند .

%  در اماكن زيارتي  احساس سبكباري كردن غالبا بشارت و فتوحي را به دنبال دارد.

%  در اين كه دعاي مردان خدا مستجاب است ، ترديدي نيست ولي بايد خود را به طريقي در مظان دعاي خير آنان قرار داد و از اين فيض بهره مند شد.

%  اصولا ادعا ، سد راه سالك است و فرقي نمي كند كه ادعاي عاشقي باشد يا دعوي فرزانگي ، بايد اين سدها را شكست و موانع را يكي پس از ديگري از پيش پاي خود برداشت.

%  تعداد اذكاري نيز براي رسيدن به آثاري كه دارند ، بسيار مهم است كم و زياد كردن آنها را توصيه نمي كنند.

%  مداومت زيارت عاشورا آثار شگرفي دارد و آدمي را در حصن حصين خود از خطرات احتمالي در امكان نگاه مي دارد.

%  ساكنان عالم بالا دائما در صدد ارتباط با ما هستند و مرتبا پيغام مي فرستند ولي چون گيرنده هاي ما حساسيت خود را از دست داده است در جريان اين ارتباطات روحاني قرار نمي گيريم وبا بي تفاوتي از كنار آنها عبور مي كنيم .

%   يك فرد با اخلاص بايد به اين باور برسد كه اين ما نيستيم كه سيم خود را وصل مي كنيم بلكه خلوت نشينان محفل قدس اند كه با ما ارتباط برقرار مي كنند در حقيقت سيم از آن طرف وصل مي شود نه اين طرف ، ولي هنگامي كه ما خود را در اين طيف جاذبه روحاني احساس مي كنيم  و حضور قلبي خاصي به ما دست مي دهد فكر مي كنيم كه سيم دروني ما وصل شده است.

%  راز توفيق مردان خدا بيشتر مرهون خدمت به خلق بوده و هست .

%  استفاده از پول هايي كه از مسير حرام به دست مي آيد آثار ناخوشايندي در جسم و روان آدمي باقي مي گذارد.

%  مشيت حضرت حق بر اين امر تعلق گرفته است كه ذوات مقدس معصومين ( ع ) كارفرماي جهان آفرينش باشند و گره گشاي كار بندگان او.

%  برقراري ارتباط با طبيعت ، نوعي همدلي و هم آوايي با آن را به همراه دارد و آدمي را از        ( خودنگري) به ( كلي نگري ) سوق مي دهد و به تدريج به اين واقعيت مي رسد كه تمامي اشياء پيرامون ما براي ما پيام هايي دارند و مي توان با گوش جان اين پيام ها را شنيد وبه شرط آن كه در مدار ارتباطي آنها قرار بگيريم وبا  راز و رمز آن آشنا شويم .

%  آدمي در طول زندگي با انواع آزمون هاي الهي روبه رو است و اولياي خدا رو سپيد و سرافراز از عهدة اين امتحان هاي دشوار بيرون مي آيند و رفتار آنان بايد سرمشق هميشگي ما باشد .

%   باران فيض الهي علي الدوام بر آفريدگانش مي بارد و بهرة مخلوقات از فيض هاي مستمر خداوندي يكسان نيست ، و خسران ابدي نصيب كساني مي شود كه عالما و عامدا خود را از جريان فيض الهي دور نگه مي دارند و آگاهانه در مسير گمراهي ره مي سپارند.

%  زمين هرگز خالي از حجت خداوندي نيست و در روزگار ما، حضرت ولي عصر (عج) تقسيم كننده فيوض بيشمار الهي در ميان آفريده هاي اوست وما راهي جز توسل و تمسك به آن وجود نازنين نداريم.

%  هر موجودي در اين عالم نه فقط از اين جهت كه آفريده خداست بلكه به خاطر نقشي نيز كه در كارگاه آفرينش دارد قابل احترام است و نبايد به چشم بي اعتنايي به او نگاه كرد.

%  ما حق نداريم كلمات قرآن كريم را بدون وضو لمس كنيم، حالا فرق نمي كند ، كلمه ( انسان ) باشد يا ( بقره ) . چون آفريدگان خدا داراي حرمت اند وبايد حرمت هر يك از آنان را در حدي كه اقتضا دارد رعايت كرد.

%  از خدا برگشتگان را كار چندان سخت نيست         سخت كارمابود كز ما خدا برگشته است

برگزيده از كتاب در محضر لاهوتيان ( زندگينامه حضرت آقا مجتهدي قدس سره ) نويسنده محمد علي مجاهدي

سه شنبه 14/1/1386 - 10:31
پسندیدم 2
UserName