محمد(ص)پيامبر جهاني‌

 محمد(ص)پيامبر جهاني‌

آيات‌ بسياري‌ از قرآن‌ مجيد تمامي‌ مردم‌ جهان‌ را خطاب‌ قرار داده‌ و ازآنان‌ مي‌خواهد كه‌ به‌ دين‌ اسلام‌ بگروند. اين‌ آيات‌ اسلام‌ را به‌ عنوان‌ دين‌هادي‌ جهاني‌ و پيامبر آن‌ را پيامبري‌ برانگيخته‌ شده‌ براي‌ همه‌ مردم‌ معرفي‌ وتوصيف‌ مي‌كنند. از جمله‌ اين‌ آيات‌ مي‌توان‌ به‌ موارد زير اشاره‌ كرد:

«اَرْسَلْناك‌َ لِلنَّاس‌ِ رَسُولاً وَ كَفي‌ بِاللَّه‌ِ شَهِيداً».   

«ما تو را رسول‌ براي‌ مردم‌ فرستاديم‌، و گواهي‌ خدا در اين‌ كافي‌ است‌.»

«قُل‌ْ يَأَيُّهَا النّاس‌ُ اءِنَّمَآ اَنَا لَكُم‌ْ نَذيرٌ مُّبِين‌ٌ».         

«بگو اي‌ مردم‌! من‌ براي‌ شما بيم‌دهنده‌ آشكاري‌ هستم‌.»

اين‌ دو آيه‌، با توجه‌ به‌ الف‌ و لام‌ كلمه‌ الناس‌ مخاطبان‌ پيامبر اسلام‌ را نه‌قوم‌ و طايفه‌اي‌ خاص‌، بلكه‌ همه‌ مردم‌ معرفي‌ مي‌كند.

«قُل‌ْ يَأَيُّهَا النَّاس‌ُ اءِنِّي‌ رَسُول‌ُ اللهِ اءِلَيْكُم‌ْ جَمِيعاً».

«بگو اي‌ مردم‌! من‌ فرستاده‌ خدا به‌ سوي‌ همه‌ شما هستم‌.»

«وَ مَآ اَرْسَلْناك‌َ اءِلاّ كَآفَّه‌ً لِّلنَاس‌ِ بَشيِراً وَ نَذيِراً وَ لَكِن‌َّ اَكْثَرَ النّاس‌ِ لاَيَعْلَمُون‌َ».      

«و ما تو را جز براي‌ همه‌ مردم‌ نفرستاديم‌ تا (آنها را به‌ پاداش‌هاي‌ الهي‌)بشارت‌ دهي‌ و (از عذاب‌ او) بترساني‌، ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند.»

در اين‌ دو آيه‌، علاوه‌ بر الف‌ و لام‌ الناس‌، از ادات‌ عموم‌ ديگري‌ نظيرجميعاً و كافه‌ براي‌ تأكيد بيشتر استفاده‌ شده‌ است‌ و تصريح‌ گرديده‌ كه‌ مقصوداز «الناس‌» جميع‌ و تمام‌ آنان‌ است‌.

«تَبَارَك‌َ الَّذِي‌ نَزَّل‌َ الْفُرْقَان‌َ عَلَي‌ عَبْدقه‌ِ لِيَكُون‌َ لِلْعالَمين‌َ نَذيراً».           

«زوال‌ناپذير و پربركت‌ است‌ كسي‌ كه‌ قرآن‌ را بر بنده‌اش‌ نازل‌ كرد تابيم‌دهنده‌ جهانيان‌ باشد.»

«وَ مَآ اَرْسَلْناك‌َ اِلاّ رَحْمَه‌ً لِلْعالَمِين‌َ».     

«ما تو را نفرستاديم‌ مگر براي‌ اينكه‌ سبب‌ رحمت‌ براي‌ جهانيان‌ باشي‌.»

آيه‌ اول‌ از دو آيه‌ فوق‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ هدف‌ از تنزيل‌ قرآن‌ بر پيامبراسلام‌، انذار و ترساندن‌ همه‌ مردم‌ جهان‌ (عالميان‌) است‌. آيه‌ دوم‌ نيز پيغمبراسلام‌ را مايه‌ رحمت‌ عالميان‌ وصف‌ مي‌كند.

اين‌ آيات‌، با صراحت‌ تمام‌ پيامبر اسلام‌ را پيامبر همه‌ جهانيان‌ معرفي‌مي‌كنند به‌طوري‌ كه‌ در اين‌ فراخواني‌ عمومي‌، شخص‌، اشخاص‌، قوم‌ و ياآيين‌هايي‌ استثناء نشده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اين‌ خطاب‌، شامل‌ اهل‌ كتاب‌ نيزمي‌شود وگر نه‌ اصل‌ دعوت‌ عمومي‌ و بشير و نذير بودن‌ پيامبر با قيد اطلاق‌ وعموم‌، مخدوش‌ مي‌شود.

اين‌ است‌ جهاني‌ بودن‌ نبوت‌ پيامبر اسلام‌ و شمول‌ فراخواني‌ او بر همه‌مردم‌ و واضح‌ است‌ كه‌ با نظريه‌ كثرت‌گرايي‌ ديني‌ ناسازگار است‌.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName