در دلم بود که آدم شوم اما نشدم ... سروده «امام خمینی (ره)»
توسط : maryam_raha

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم

بی خبر از همه عالم شوم اما نشدم

بود در پیر خرابات نهم روی نیاز

تا به این طایفه محرم شوم اما نشدم

هجرت از خویش کنم،خانه به محبوب دهم

تا به اسما معلم شوم اما نشدم

از کف دوست بنوشم همه شب باده عشق

رسته از کوثر و زمزم شوم اما نشدم

فارغ از خویشتن و والی رخسار حبیب

همچنان روح مجسم شوم اما نشدم

سر و پا گوش شوم پای به سر هوش شوم

کز دم گرم تو ملهم شوم اما نشدم

از صفا راه بیابم به سوی دار فنا

در وفا یار مسلم شوم اما نشدم

خواستم بر کنم از کعبه دل هر چه بت است

تا بر دوست مکرم شوم اما نشدم

آرزوها همه در گور شد ای نفس خبیس

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم

 

 

دوشنبه 13/1/1386 - 15:32
پسندیدم 2
UserName