سفر به فردا (ابر و خورشيد) خلاصه داستان

خلاصه داستان:

برگزاري يك همايش بين المللي مصادف با خروج دود از از سيلوي شكسته شهر شده است. اين سيلو از زمان جنگ باقي مانده و در داخل آن مواد منفجره سيلو به همراه سارا خبرنگار اعزامي جهت تهيه گزارش از همايش با اولين سري از مهمانان همايش وارد شهر مي شوند...

يکشنبه 12/1/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName