دلم می خواد داد بزنم ..
توسط : maryam_raha

دلم می خواد داد بزنم  دلم می خواد فریاد بزنم  دلم می خواد بگم :

خدایا دوستت دااااارررم.

دوستت دارم   تو تنها کسی هستی که مال خودمی و هیچ کس نمی تونه تو رو از من بگیره تو خدای منی  خدای خودم  خدای خود خودم  

خیلی دوست دارم خداااااااااا 

کاش تو هم منو دوست داشته باشی  !! 

شنبه 11/1/1386 - 22:11
پسندیدم 0
UserName