رخسارگل
توسط : omid348
آنكه رخسارتو رارنگ گل ونسرين داد           
                                         صبر وآرام تواند به من مسكين داد
وانكه گيسوي تورا رسم تطاول آموخت        
                                         هم تواند كرمش داد من غمگين داد
من همان روز زفرهاد طمع ببريدم             
                                          كه عنان دل شيدابه لب شيرين داد
گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست         
                                     آنكه آن دادبه شاهان به گدايان اين داد   
شنبه 11/1/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName