ویژگی های ظاهری حضرت مهدی (عج) طبق روایات
توسط : amir5896
   

ویژگیهای ظاهری واضح و واقعی، و حضرت حجت ابن الحسن العسگری، منتقم آل محمّد( حضرت مهدی(عج) ) از زبان معصومین(ع):

 

رسول اکرم (ص) چنین می فرمایند:

1- چشمایش سرمه کشیده (یا سیاه چشم).   2- ابروان طویل.   3- بینی کشیده ی میان برآمده.   4- دارای محاسنی پرپشت.   5- خالی بر گونه راست.  6- و خالی دیگر بر دست راست او.    7- رنگش رنگ عربی(گندم گون).  8- قوی هیکل مانند قوم بنی اسرائیل( باقامتی شبیه و بازوانی قوی).  9- سیمایش چون دینارطلا گِرد.  10- دندانهایش همانند دندانه های شانه(مرتب ومنظم و ازهم جدا) و شمشیرش آتشبار است.  11- پیشانی او باز و بلند و بینی او کشیده و کمی از وسط رآمده است.

 

  حضرت علی (ع) چنین می فرمایند:

1- پیشانی باز و بلند.  2- بینی کشیده و قلمی میان برآمده و زیباروی.  3- شکم فربه.  4- رانهای ازهم باز.  5- دندانهای ثنا یا ازهم جدا.  6- در ران راستش خال است.  7- چهره گلگون ونقره فام.  8- شکمش پهن.  9- رانهای پهن و پرگوشت.  10- استخوان شانه هایش درشت.  11- در پشتش دو خال است، یکی به رنگ پوست بدن اوست و دیگری شبیه خال پیغمبر(ص).  12- محاسن مجعّد و پرمو.  13- متوسط القامه.  14- موهای بلندسرش بر شانه هایش فروریخته است.  15- پیراهنش پیراهن ابراهیم خلیل.  16- جامه اش جامه اسماعیل و کفشش، کفش شیث پیغمبر است. 

 

   امام باقر(ع) نیز چنین می فرمایند:1- چشمانی که گودی رفته. 2- شانه هایی گشاده و پهن.  3- جوانی زیبا.

   امام صادق(ع) نیز می فرمایند: 1- راست قامت ولی نه دراز قد.2- چهارشانه ولی نه کوتوله. 3- سیمائی گِرد.  4- سینه ای فراخ.  5- پیشانی باز و ابروانی بهم رسیده.  6- خالی بر گونه راست.  7- چون دانه مشک که بر عنبر نشسته.  8- دوشهای باز و عریض.

 

همچنین باتوجه به سخنان آمده درکتب: نعلین، عصا،اسب ، پرچم، عمامه،زره، پیراهن مخصوص، قصیب، سرج و ذوالفقار رسول اکرم(ص). و انگشتر سلیمان(ع) و عصا و حجر موسی(ع)، قمیص ابراهیم و حلّه اسماعیل و نعلین شیث و پیراهن یوسف و...

  

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

 

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)  

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

   سلام بر بنده و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

 

http://nilofare-abi.persianblog.com

 http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

شنبه 11/1/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName